Informatie

Onder constructie:

Over:
Cosmetica, lichaamsverzorging, natuurlijk?
Waarom gebruiken we wat we gebruiken?
Onze huid
Product ingrediënten
Multiculturele remedies
Skinfoods
Cosmetica, lichaamsverzorging, natuurlijk?
Natuurlijk gebruikt iedereen wel íets aan lichaamsverzorginsproducten.
Het is bijna een vanzelfsprekendheid geworden dat we naar de drogist gaan voor deze producten en kiezen van wat beschikbaar is  wat ons het beste lijkt.

We zijn gewend geraakt aan de producten en de variatie en misschien ook aan de vanzelfsprekendheid dat hiervoor toegepaste chemie wordt gebruikt, naast de kreten en beloftes op de verpakking. Waarvan we vaak niet eens weten wat dat daadwerkelijk nu voor ons betekent.
Laat staan voor onze huid.

Kijk eens opnieuw ….deze keer vanuit de huid, jouw huid…….
Wat zou logischer wijs het beste zijn voor jouw huid, voor jouw lichaam?

Gerenommeerde wetenschappers stellen dat een groot gedeelte van de verzorgingsproducten die je voor je huid gebruikt niet uitsluitend  ‘skindeep’  blijft, maar ook ín ons lichaam terecht komt*. Daarom lijkt het mij van belang te weten te komen wat we precies gebuiken voor onze lichamelijke verzorging en de consequenties hiervan.

De personal care markt is’ overbevolkt’ en het valt zeker niet mee het kaf van het koren te scheiden.
Met de informatie op deze pagina hoop ik wat meer transparante duidelijkheid te verschaffen.

Daarnaast daag ik anderen uit samenwerkingsverbanden zowel als de discussie aan te gaan over de zin en onzin en om transparante informatie te kunnen verschaffen naar de consument.

*Onderzoek wijst uit dat 60% van alles wat we op onze huid gebruiken eindigt in onze bloedstroom.
‘Goede gezondheid’ betreft niet alleen ons voedsel , maar ook de kwaliteit en soort lichaamsverzorging .

Uiteindelijk:  ‘wat erop gaat , gaat erin’.
(bron: thejournal.co.uk)

* “Research suggests that 60% of everything we use on our skin ends up in our bloodstream and therefore good health is not only about the food we eat, it is also about the nature and quality of our body care. After all what goes on, goes in.”
Informatiebron (thejournal.co.uk)

de personal care formule    biologisch  ecologisch fairtrade
de personal care formule    biologisch  ecologisch fairtrade